La vieja raposa con lazo no se toma.


La vieja raposa con lazo no se toma.
Старого воробья на мякине не проведешь.

Русские пословицы и поговорки и их испанские аналоги. - СПб.: Каро, 2004. . . 2004.